به گزارش خبرگزاری آبادی 118 به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران، سومین سالنامه مهاجرتی ایران از سوی رصدخانه مهاجرت ایران با جدیدترین آمارهای کمی و تحلیل‌های کیفی مرتبط با انواع مهاجرت‌ منتشر خواهد شد.

این کتاب شامل اطلاعاتی از آمارهای مهاجرت‌های اقتصای و کاری، جابه‌جایی‌های دانشجویی، مهاجرت‌های بازگشتی و مهاجرت‌های اجباری (پناهجویی و اقلیمی)، مهاجرت کسب‌وکارهای ایرانی، کادر درمان و نتایج مجموعه‌ی پیمایش‌های میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف ایرانیان است.

سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ را با چهار فصل جدید نسبت به نسخه‌های سال گذشته منتشر خواهد کرد؛ فصل‌های جدید این کتاب شامل جدیدترین داده‌های کمی و کیفی مرتبط با مهاجرت کسب‌وکارهای ایرانی، مهاجرت‌های اقلیمی و کادر درمان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *