به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آبادی 118، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت ذیل نامه شماره 81153/232/د مورخ 1400/12/3 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: “…سایر پرداختی‌ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد.

در بخشی از دادنامه صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: “وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به‌عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به‌نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج است…”.

انتهای پیام/+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *