به گزارش خبرگزاری آبادی 118 به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسن نامی معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در راستای تقویت تعاملات سازمان مدیریت بحران کشور با سازمان‌ها و مراکز مؤثر در امور مدیریت بحران کشور از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بازدید کرد.

دکتر محمدرضا حاتمی رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در جریان بازدید دکتر محمدحسن نامی معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مؤسسه ژئوفیزیک، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری و مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله تاکید کرد.

دکتر حاتمی با ارائه وضع موجود و برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری و رصدخانه‌های پیش‌نشانگری در قالب طرح و برنامه ملی با برش استانی، در سطح کشور، گفت: تقویت این ایستگاه‌ها و رصدخانه‌ها در مناطق خطرپذیر کشور با هدف رصد مناسب‌تر فعالیت لرزه‌ای گسل‌ها و ثبت، پایش و اعلام به موقع و دقیق‌تر زمین‌لرزه‌ها و پیش‌آگاهی برای آمادگی عمومی در برابر زلزله ضروری است.

در پی نشست رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مقرر شد با حمایت سازمان مدیریت بحران کشور در سطح ملی و استانی، بر اساس برنامه ملی و استانی مؤسسه ژئوفیزیک، برنامه توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری و رصدخانه‌های پیش‌نشانگری زلزله به عنوان یکی از ضرورت‌های حوزه مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته و به تدریج در سطح مناطق پر خطر کشور عملیاتی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *