به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آبادی 118 به نقل از قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و  فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به 5 سال انفصال از خدمت محکوم شده است.

در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر  حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه 24، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.

در همین زمینه و با هدف شفاف سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است:

بر اساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ 11/09/1396 به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ 07/07/1397 به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه 28 تجدیدنظر در تاریخ 01/02/1398 دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.

مورخ 13/02/1398 دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که درادامه شعبه 28 تجدیدنظر در تاریخ 02/11/1398 اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.

در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برایشان صادر شده بود، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ 20/08/1399 آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.

شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ 11/07/1401 رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت 5 سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.

با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه 28 تجدیدنظر، پرونده به شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه مذکور، درخصوص انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می کند.

همچنین بنابر ماده 89 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ 26/07/1401 لغو می شود و انتصاب ایشان در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نمی باشد.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *