به گزارش خبرگزاری آبادی 118، سیزدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «زبان‌شناخت» با موضوع «امپریالیسم زبانی؛ تعامل زبانی» فردا دوشنبه ۲۵ آبادی 118 با حضور غلامحسین رضاپور، زبان‌شناس و پژوهشگر حوزه آموزش زبان برگزار می‌شود.

غلامحسین رضاپور در خصوص برگزاری این نشست‌ها با اشاره به تغییر شکل پدیده و مفهوم استعمار در دروه جدید گفت: وقتی حرف استعمار به میان می‌آید، نگاه‌ها به سمت جنگ‌های بین‌المللی معطوف می‌شود حال آنکه در دوره جدید استعمارگری، «حمله‌فیزیکی» انتخاب آخر است و خیلی «نرمک نرمک» به سمت استعمار می‌روند! جنگ نرمی که فرهنگ را مورد تهاجم قرار می‌دهد و چه چیزی جز زبان بهتر و ممزوج‌تر با فرهنگ؟

این زبان شناس در ادامه به اهدافی که استعمار زبانی در صدد دست یابی به آن است افزود: تسلط بر زبان هر تمدنی، راهی بسیار کارآمد برای نفوذ و تسلط بر آن است. اینکه زبانی امپراطور زبان دیگر شود یا امپریالیسم زبانی. در واقع، زبان هژمونیک است. ابزاری قوی که از زبان با اهداف غیرزبانی سوءاستفاده می‌شود و تغییرات جامعه هدف، بر اساس امیال صاحبان زبان مبدأ صورت پذیرد. البته که این با زبان میانجی متفاوت است. زبان میانجی زبانی است که برای برقراری ارتباط سخن‌گویان زبان‌ها و گویش‌های گوناگون، به کار می‌رود. حال آنکه کدام زبان این جایگاه را داشته و دارد، خود گواهی برامپریالیسم زبانی خواهد بود. اگر انقلاب صنعتی اروپا مبدأ قرار داده‌شود، با توجه به میزان استفاده از زبان‌های مختلف در جامعه بین‌المل دو دوره پیشاغربی و پساغربی را خواهیم داشت که زبان‌هایی خواسته یا ناخواسته بر دیگر زبان‌ها مسلط بوده‌اند.

وی گفت: تردیدی نیست که حمله به یک زبان، حمله به هویت یک ملت است؛ اما نباید ازاین نکته غافل شد که در حال حاضر نیاز به زبان‌هایی دیگر و یادگیری آنها در دهکده جهانی بسیار حائز اهمیت است. در این کشاکش، باید رویکردی اتخاذ شود که تعاملی زبانی، فرهنگی و محافظه‌کارانه به کار گرفته شود که هم زبانی را دانست و هم هویت خود را از دست نداد! جنگ نرم است و خوشایند لکن حکایت پنبه و سر است.

این جلسه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ فردا دوشنبه ۲۵ آبادی 118ماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *