کارشناسان اظهار داشتند: افزایش سطح آب دریا ناشی از ذوب شدن کلاهک یخی گرینلند اکنون اجتناب ناپذیر است.

به گزارش آبادی 118، محققان در بررسی‌های خود دریافتند:‌ حتی اگر تا پایان امروز احتراق سوخت‌های فسیلی که عامل تغییرات اقلیمی است کنار گذاشته شود، بالا آمدن آب سطح دریا ناشی از ذوب شدن کلاهک یخی گرینلند اجتناب ناپذیر است.

بررسی‌ها نشان میدهد: میزان گرمایش جهانی که تا به امروز شاهد آن بوده ایم باعث خواهد شد سطح آب دریا تنها از ذوب شدن کلاهک یخی گرینلند ۲۷ سانتیمتر افزایش پیدا کند. با تداوم انتشار گاز کربن، ذوب شدن دیگر کلاهک های یخی و انبساط حرارتی اقیانوس، احتمال افزایش چند متری سطح آب دریا وجود دارد.

میلیاردها انسان در مناطق ساحلی سکونت دارند و وقوع سیلاب ناشی از افزایش سطح آب دریا یکی از بزرگترین تاثیرات طولانی مدت بحران اقلیمی است. به گفته محققان اگر رکورد ذوب یخ در گرینلند که سال ۲۰۱۲ ثبت شد در اواخر این قرن به یک اتفاق عادی تبدیل شود، ذوب کلاهک یخی با افزایش ۷۸ سانتی متری سطح آب دریا همراه خواهد بود.

در مطالعاتی که پیش از این انجام گرفته از مدل‌های کامپیوتری برای بررسی رفتار کلاهک یخی و ارزیابی میزان ذوب شدن آن در آینده استفاده شده است، اما فرایندهای فیزیکی پیچیده هستند و موجب میشود نتوان به نتایج قطعی دست پیدا کرد.

به گزارش روزنامه گاردین، به گفته محققان، تخمین افزایش ۲۷ سانتیمتری سطح آب دریا حداقل میزان است زیرا تنها میزان گرمایش جهانی که تاکنون با آن مواجه بودیم در بر می گیرد.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *